A GVS Hungary Kft. nemesfémek értékesítésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Melyek a GVS Hungary Kft, Székhelye: 1015 Budapest, Hattyú u. 14. 8. em. Adószáma: 25151213-2-41 szolgáltató által kínált nemesfém eladási és felvásárlási tevékenység feltételeit szabályozza. Ebben a webáruházban a GVS Hungary Kft. cég nemesfém termékeinek értékesítése történik. A szerződéses fél a GVS Hungary Kft. (a továbbiakban: "GVS"), még akkor is, ha a gyorsabb kiszállítás érdekében a számlázást a GVS cégcsoport egy másik vállalata végzi.

1. Szerződéskötés és fizetési feltételek
Online megrendeléseket éjjel-nappal le lehet adni. A GVS egyik online ajánlata sem kötelező érvényű és változhat. A megrendelés befejezését követően a megrendelő e-mailben összefoglalót kap megrendeléséről.
A GVS fenntartja a jogot a megrendelések visszautasítására, különösen nyilvánvaló hibák esetén, és erről haladéktalanul tájékoztatja a megrendelőt. Hibátlan megrendelések esetén a számlát a fizetés beérkezése után azonnal kiállítják. A GVS ezzel a számlával igazolja a megrendelést. A számlát elküldik a megrendelőnek vagy személyesen adják át.

Az Európai Gazdasági Térségből (EGT) és Svájcból származó megrendelők számára: Az árat a megrendelés leadásakor rögzítjük. A megrendelést követően a megrendelő köteles a fizetést azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül teljesíteni.

Az EGT-n kívüli országokból és tengerentúli területekről származó megrendelők számára: A megrendelés leadásakor az árat csak 1 órára rögzítjük. A banki átutalási visszaigazolást ezen az egy órán belül kell elküldeni a GVS-nek. Ez az egyetlen módja annak, hogy az árat a befizetés beérkezéséig rögzítve tartsuk.

A GVS a nemesfémek összes árát a pénzpiaci árak alakulása alapján kínálja. A GVS székhelyén történő átvétel esetén érvényesek, és tartalmazzák a magyar adókat; szállítás esetén hozzáadódnak az esetleges szállítási költségek, beleértve a biztosítást is. Más EGT-országba történő szállítás esetén az adott ország áfakulcsa alkalmazandó. Ez a végfelhasználói ár változását eredményezheti. EGT-n kívüli országba történő szállítás esetén az megrendelőnek kell viselnie a további költségeket (vámok, importadók stb.).

2. Fizetési késedelem
A fizetés késedelmesnek minősül, ha az összeg a megrendeléstől számított három munkanapon belül nem érkezik be a GVS-hez. A fizetési határidő meghosszabbítását a GVS-nek írásban kell megerősítenie. Késedelmes fizetés esetén a GVS elutasíthatja a megrendelést, vagy póthatáridő kitűzése és felszólítás nélkül elállhat a szerződéstől. A GVS fenntartja magának a jogot, hogy az árfolyam-ingadozások miatt felmerülő költségeket és veszteségeket a megrendelőre terhelje. Késedelem esetén évi 8%-os késedelmi kamat kerül felszámításra.

3. Az elállási jog kizárása
Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően már nem jogosult a megrendeléstől elállni. A 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29. § (1) pont b) bekezdése szerint: 29. § (1) pont b) bekezdés A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20§ szerinti elállási jogát olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20.§ (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

4. Szállítás és biztosítás
Megrendelő a küldemény adatait és a nyomon követési számot a küldést visszaigazoló e-mailben kapja meg. A nyomon követési szám kézhezvételétől kezdve az megrendelő folyamatosan ellenőrizni tudja a küldemény állapotát. A kiszállítás a feladás visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül történik. Ha a küldemény nem érkezik meg a 4. munkanapon, az megrendelőnek haladéktalanul írásban, e-mailben kell értesítenie a GVS-t.

Megrendelőnek kell gondoskodnia arról, hogy a szállítmányt biztonságosan átvegye ő vagy egy másik erre alkalmas személy. Megrendelő köteles részszállításokat átvenni. A szállítmány átvételekor a megrendelő köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, és a felismerhető hibákat a szállítóval írásban visszaigazoltatni. Minden szállítmány a GVS által meghatározott szállítási útvonalakon biztosított. A biztosítási fedezet fenntartása érdekében a megrendelőnek minden eltérést (pl. hiányos vagy elveszett szállítmányok) részletesen (pl. fényképekkel és videókkal) dokumentálnia kell. Ezeket haladéktalanul el kell küldeni a GVS-nek e-mailben.

Értékes küldemény csak a küldeményen feltüntetett címre vezető közvetlen útvonalon biztosított, és a címre való megérkezéskor ér véget.

5. Megjegyzés a termékképekhez
A webshopban a termékek bemutatására használt képek szimbolikus fotók. Ez nem mindig a termék valóságnak megfelelő ábrázolása, inkább illusztrációs célokat szolgál.

6. Adattárolás
A GVS kijelenti, hogy az Öntől gyűjtött adatokat kizárólag saját céljaira használja fel, harmadik félnek kizárólag a megrendelések feldolgozása, pl. a kiszállítás céljából adja át, és azokat bizalmasan, az összes hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően kezeli.

7. Adatvédelem
Egy termék webshopban történő vásárlásával egyidejűleg Ön elfogadja az adatvédelmi szabályzatot, valamint a személyes adatok és a sütik feldolgozását. Az Ön személyes adatainak felhasználását a webshopunkban elérhető Adatvédelmi szabályzat és a jelen Általános Szerződési Feltételek további záradékai szabályozzák. Megfelelő gondossággal védjük az Ön megrendelésével és fizetésével kapcsolatos információk biztonságát, de nem vállalunk felelősséget az Önt harmadik személyek jogosulatlan hozzáférése miatt ért esetleges károkért.Budapest, 2023. november 18.