SOOS GmbH
FN 371831k (Handelsgericht, Vienna)
Tulajdonos: Helmut Soos
 
Székhely: GVS Bullion Group in der Millennium-City
Handelskai 94, 4-es lépcsőház / 5. em.
AT-1200 Bécs, Ausztria

 

A SOOS GmbH általános szerződési feltételei (ÁSZF) a nemesfémek és érmék tárolására.

A SOOS GmbH a lehető legnagyobb gondossággal tárolja a nemesfémeket. A biztonságos tárolás a legmagasabb biztonsági osztályba tartozó széfek használatával történik. Ezenkívül a helyiségeket különböző, VSÖ által bevizsgált riasztórendszerek felügyelik; a helyszínen állandóan biztonsági szolgálat is működik.

I. Tárolás

Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a nemesfémeket közös letétben tároljuk. A gyűjtőtárolásben több ügyfél tárgyait együtt tároljuk. Az ügyfél a közösen tárolt tételek összességének társtulajdonosává válik, és ugyanazokat a tételeket kapja (gyártó, modell,...), azonban a gyártási év nem vehető figyelembe.
A SOOS GmbH mint letétkezelő nem szerez tulajdonjogot a tárolt tárgyakra.

II. Szerződés időtartama

A nemesfémek tárolására vonatkozó szerződést határozatlan időre kell megkötni. Ez a jogviszony az egy vagy több szerződő fél cselekvőképtelensége, fizetésképtelensége vagy halála után is hatályban marad. Az ügyfél bármikor indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. A SOOS GmbH a szerződést legalább két hónapos felmondási idővel mondhatja fel.

III. Kitárolás és betárolás

A nemesfémek kivétele és bemutatása bármikor ingyenesen elvégezhető a nyitvatartási időn belül. Nyitvatartási időn kívül a nemesfémek kivétele díjköteles. Biztonsági okokból, valamint a zökkenőmentes és gyorsabb lebonyolítás érdekében mindenképpen ajánlott időben előre időpontot egyeztetni a kivételre. Abban az esetben, ha a SOOS GmbH hosszabb ideig nem elérhető (haláleset, zavargások, járványok stb.), Franz Kienast ügyvéd (1020 Bécs, Praterstraße 17) kapott felhatalmazást arra, hogy a kivételt az ügyfélnek elvégezze.

IV. Díjak és költségek

A letéti díj évente esedékes, annak a hónapnak a 15. napján, amelyben a gondozás megkezdődött. Amennyiben a díj az esedékességtől számított 3 héten belül nem érkezik meg a SOOS GmbH számlájára, a jegybanki alapkamatot meghaladó évi 10%-os késedelmi kamat kerül felszámításra. Ha a szerződés év közben megszűnik, a letéti díj pontosan a megkezdett hónapra lesz kiszámítva, és a fennmaradó összeg visszatérítésre kerül.

V. Felelősség

A legmagasabb biztonsági osztályba tartozó széfeket és VSÖ által bevizsgált riasztórendszereket használnak. Minden őrzött tétel a mindenkori áruértékre van biztosítva. A biztosítás kiterjed a betöréses lopásra, rablásra és tűzre. A SOOS GmbH nem vállal alapvetően felelősséget a vis major miatt bekövetkezett károkért vagy veszteségekért, hanem csak súlyos gondatlanság és szándékosság, valamint személyi sérülés esetén felel.

VI. Adatvédelem

A SOOS GmbH kijelenti, hogy az általa gyűjtött adatokat kizárólag saját céljaira használja fel, harmadik félnek kizárólag a megrendelések feldolgozása, például a kiszállítás céljából adja át, és azokat bizalmasan és az összes meglévő és jövőbeli adatvédelmi előírásnak megfelelően kezeli.

VII. Információ

A GVS Austria e.U. és GVS Hungary Kft. alkalmazottai a SOOS GmbH kéréseit, teljesítéseit és számlázását hajthatják végre. A GVS Austria e.U., GVS Hungary Kft. és a SOOS GmbH egyaránt a GVS Bullion csoporthoz tartozik, amelynek tulajdonosa Helmut Soos.

VIII. Illetékes bíróság és alkalmazandó jog:

Az osztrák jog alkalmazandó. A jogviták kizárólagos joghatósága Bécs-Leopoldstadt.